ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน ๓๒,๑๒๒ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศมอบหมายงานให้นักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยแจ้งประกาศ การมอบหมายงานให้กับนักศึกษา ภาคปกติ

วันพุธที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 2559 อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้กับนักศึกษา ทุกชั้นปี (ทั้งวัน) อ่านเพิ่มเติม “ประกาศมอบหมายงานให้นักศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์

ประธานสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ประธานสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร